Email marketing

Mogłoby wydawać się, że w kwestii takiej jak e-mail marketing nie pojawiają się jakiekolwiek przeszkody. W rzeczywistości ogromne problemy związane z rozsyłaniem wiadomości sprawia prawo polskie. Chodzi tutaj mianowicie o brak możliwości przesyłania użytkownikom poczty internetowej niezamówionej informacji handlowej pod groźbą kar grzywny bądź nawet spraw sądowych. Takie sytuacje zdarzają się, jednak stosunkowo rzadko.

Oczywiście e-mail marketing radzi sobie z tym problemem pozyskując bazy danych chętnych klientów bądź pytając o możliwość przesłania wiadomości z ofertą dotyczącą takiego a nie innego produktu. Jest to, co prawda obejście prawa aczkolwiek nie można zaprzeczać, że sprawdza się w pracy marketingowa bardzo dobrze.

05.11.2009. 19:34